Un pla d’empresa és una descripció per escrit de tots els aspectes rellevants per a la posada en marxa i per al funcionament d’una empresa. Partint de l’anàlisi del sector en el qual desenvoluparà la seva activitat, i del model de negoci que aplicarà, el pla desenvolupa  previsions detallades en àmbits com el comercial, màrqueting, productiu, financer, de personal, d’infraestructures i equips, tecnològic, i de generació de cash flow.

Si cliqueu aquí, trobareu l’enllaç a la Guia per a l’elaboració del pla d’empresa, del programa INICIA de la Generalitat de Catalunya. Aquesta guia dóna les pautes d’una manera detallada i ordenada per elaborar un pla d’empresa, tenint en compte tots els elements importants i els recursos i les accions que caldrà dur a terme.

Comentaris tancats.