Missió

La  nostra missió és:

a) Impulsar la creació i el creixement de microempreses innovadores, mitjançant l’aplicació sistemàtica de mètodes de generació de nous models de negoci, la solució de les seves necessitats de finançament i l’aplicació de les millors pràctiques de gestió empresarial.

b) Crear una comunitat d’emprenedors i emprenedores basada en la innovació i l’emprenedoria.

c) Facilitar el suport i l’assistència tècnica de qualitat als emprenedors i emprenedores, des de la fase inicial fins a la de consolidació, mitjançant una xarxa de proveïdors externs de serveis especialitzats coordinada pels tutors (mentors) del projecte.

Valors

La creativitat entesa com a actituds i pràctiques sistemàtiques i transversals.

El compromís amb els resultats dels nostres clients.

La capacitat de resposta immediata a les demandes d’emprenedors/res.

L’exigència de qualitat i rigor professional en totes les nostres actuacions.

Comentaris tancats.