La nostra proposta de valor

La proposta de valor de Creoempresa gira al voltant de tres eixos fonamentals: la generació de models de negoci innovadors, la solució de les necessitats de finançament i la creació d’una xarxa o comunitat d’emprenedors que tenen la innovació i la emprenedoria en el centre de la seva acció.

Aquests eixos fonamentals es complementen amb una oferta de serveis que cobreix totes les necessitats que tenen els emprenedors per al desenvolupament del seu projecte. La prestació d’aquests serveis es fa per mitjà de col·laboradors externs autoritzats per Creoempresa després de comprovar que compleixen els requisits de qualitat que garantim als nostres clients.

Aquesta exigència de qualitat es fa extensiva als recursos i la informació de tota mena que ofereix el portal.

Generació de models de negoci innovadors

Oferim als emprenedors les eines, la formació, l’assessorament i els recursos necessaris per generar noves idees d’empresa i models de negoci innovadors. La creativitat i la innovació l’entenem de manera transversal a tots els sectors, i com una actitud i una pràctica sistemàtiques. Aquesta acció es complementa amb l’anàlisi de viabilitat dels projectes generats per tal que la probabilitat d’èxit sigui el més elevada possible.

Finançament

El finançament ha esdevingut el factor crític en la majoria de projectes empresarials, fins al punt que la manca de finançament és la primera causa d’abandonament d’iniciatives que podrien ser rendibles. Creoempresa dóna resposta a aquest problema per mitjà del disseny d’una estructura de finançament que sigui òptima des del punt de vista de les possibilitats de l’emprenedor i dels recursos disponibles en el mercat i en gestiona l’obtenció.

Comunitat d’emprenedors

El concepte de xarxa i el de comunitat d’emprenedors són estratègics per al desenvolupament de la proposta de Creoempresa. El portal vol esdevenir un espai de trobada per a totes les persones que comparteixen els valors associats a innovar i emprendre. Un espai per intercanviar informació i experiències, debatre temes d’interès comú i fer contactes de negoci.

Informació rellevant i fiable

El portal posa a l’abast dels seus usuaris i clients informació rellevant i fiable. Recursos de tota mena, biblioteca, dossiers, premsa, blocs, eines de formació i de gestió, enllaços, etc. es revisen i actualitzen contínuament per assegurar que compleixen amb els estàndards de qualitat exigits per Creoempresa.

Serveis convencionals

Els emprenedors trobaran en el portal tots els serveis d’assessorament empresarial que necessitin per a la posada en marxa de la seva empresa, o nova línia de negoci, i per al seguiment adient fins a la seva consolidació. Això inclou, per exemple, serveis jurídics, fiscals, comptables, laborals, d’estudis de mercat, posicionament, publicitat en línia, traducció, gestoria o tramitació d’ajuts.

Aquest serveis són prestats per empreses i professionals especialitzats en cada àmbit, externs a Creoempresa, però que requereixen de la nostra autorització per tal de garantir als nostres clients que compleixen els estàndards de qualitat que oferim.

Mitjançant aquesta xarxa de col·laboradors externs, i per a aquells que ho vulguin, Creoempresa posa a disposició de l’emprenedor un tutor o mentor que l’acompanyarà en totes les fases de desenvolupament del seu projecte.

Comentaris tancats.