Diccionari d'idees de gestió i direcció d'empreses (management)

Cada entrada conté un breu resum de la idea i l'enllaç a una de les obres de referència que la desenvolupen, on el lector interessat podrà trobar l'explicació completa i altres referències bibliogràfiques.


Diccionari de termes econòmics i financers (Català)
http://portal.lacaixa.es/docs/diccionario/A_ca.html
Diccionari de màrqueting (Castellà)
http://www.publidirecta.com/diccionario_marketing_a.php
Business dictionary (Anglès)
http://www.businessdictionary.com/